2021-04-20     Agnieszki, Amalii, Czecha     "Jeśli wszystko jest stracone, oprócz miłości - nic nie jest stracone". Pam Brown     zobacz

   

Piwniczna Zdrój 15.05.2020
 
 

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Piwnicznej Zdroju – Kosarzyskach

 

 
 

Szkolny zestaw podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego

 

 

na rok szkolny  2020/2021

 

 
Typ szkoły
 
SP
 
Zajęcia edukacyjne
 
Tytuł i autor
 
Wydawnictwo
 
Numer dopuszczenia
Szkoła podstawowa
Edukacja wczesnoszkolna
klasa I
 
Podręcznik bezpłatny
 
Ćwiczenia bezpłatne
 
 
 
 
NOWA ERA
,, Elementarz XXI wieku ,,
-ćwiczenia eduk. matemat.
-ćwiczenia. eduk polonist, przyr.społeczna
 
724/1/2014
 
Szkoła podstawowa
edukacja wczesnoszkolna – klasa II
 
Podręcznik bezpłatny
 
,, Nasza szkoła,, Edukacja zint. cz. 1-2
Matematyka cz. 1-2
ćwiczenia bezpłatne
,, Ćwiczenia z pomysłem ,, cz.1 -4
 
 
 
 
MEN
 
 
 
 
 
WSiP
 
 
 
Szkoła podstawowa
 
 
Edukacja wczesnoszkolna    kl. III
 Ewa Hryszkiewicz Barbara Stępień
,,Elementarz XXI wieku,,
Pakiet podręczników :
- podręcznik cz. 1 i 2
- zeszyt ćwiczeń cz.1-4
- matematyka cz.1-4
- zeszyt ćwiczeń do muzyki = płytka CD
- teczka artysty
- wyprawka dla ucznia
- zajęcia komputerowe z płytą CD ROPM
- Potyczki językowe- zeszyt ortograficzny
Nowa Era
 
404/5/2014                   ( sem. 1)
404/6/2014                  ( sem. 2 )
 
 
Szkoła podstawowa
 
 
język polski kl. IV
 
Anna Klimowicz
,, Teraz polski ,, Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego  i  językowego dla kl. 4
szkoły podstawowej .
Anna Klimowicz
Krystyna Brząkalik
Zeszyt ćwiczeń
 
 
 
 
 
NOWA ERA
 
 
 
 
 
538/1/2012/2015
 
 
Szkoła podstawowa
 
język polski  kl. V
 
Anna Klimowicz
,,  Teraz polski,, Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego, językowego  dla klasy 5 szkoły podstawowej .
Agnieszka Marcinkiewicz
Zeszyt  ćwiczeń
 
 
NOWA ERA
 
538/2/2013
 
           Szkoła podstawowa
 
 
język polski kl. VI
 
A.Klimowicz
,, Teraz polski ,,
Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego, językowego dla klasy VI szkoły podstawowej.
Agnieszka Marcinkiewicz
Zeszyt ćwiczeń
 
NOWA ERA
 
 538/3/2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szkoła podstawowa
język angielski         kl. I
,, Tiger 1 ,,                                                                                        
Carol Read , Mark Ormerol, Magdalena Kondro
 
 
 
 
Macmillan
673/1/2013/2014
Szkoła podstawowa
 
 
język angielski   kl. II
,, Tiger 2 ,,                                                                                        
Carol Read , Mark Ormerol, Magdalena Kondro
 
 
Macmillan
 
673/2/2015
Szkoła podstawowa
język angielski   kl. III
Kl. III Treetos 3, Sarah Howell, Lisa Kester- Dodgson
OXFORD UNIVERSITY PRESS
 
311/3/2011
Szkoła podstawowa
język angielski   kl. IV
,, Team up ,,
Philippa Baren, Denis Delaney, Diana Anyakwo
OXFORD UNIVERSITY PRESS
682/1/2014/2015
Szkoła podstawowa
 
język angielski   kl. V
.Discover English 2 Izabella Hearn, Jayne Wildman
Pearson Central Europe  Sp.     z o.o.
 
402/3/2011
Szkoła podstawowa
język angielski   kl. VI
  Discover English 3 Izabella Hearn, Jayne Wildman
Pearson Central Europe  Sp.     z o.o.
 
402/4/2011
 
 
Szkoła podstawowa
historia  i społeczeństwo    kl. IV
,, Wczoraj i dziś ,Grzegorz Wojciechowski Podręcznik i zeszyt ćwiczeń
 
 
NOWA ERA
 
 
443/1/2012
Szkoła podstawowa
historia i społeczeństwo    kl. V
 ,, Wczoraj i dziś Grzegorz Wojciechowski . – podręcznik i zeszyt ćwiczeń
 
NOWA ERA
 
 443/2/2012
Szkoła podstawowa
historia i społeczeństwo    kl. VI
,, Wczoraj i dziś ,, Grzegorz Wojciechowski . – podręcznik   T. Maćkowski                      zeszyt ćwiczeń cz. 1, 2
 
 
NOWA ERA
 443/3/2014
Szkoła podstawowa
matematyka kl. IV
Dobrowolska M. , M.Jucewicz, P.Zarzycki Matematyka 4. Podręcznik   i ćwiczenia 3 części   - nowa wersja
 
GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE
 
 
340/1/2011
Szkoła
podstawowa
matematyka kl. V
Dobrowolska M., Karpiński M., P. Zarzycki , M. Jucewicz  - Matematyka 5. Podręcznik  ze ślimakiem i ćwiczenia 3 części
GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE
 
 
340/2/2013
Szkoła podstawowa
matematyka kl. VI
Dobrowolska M., Jucewicz M., Karpiński M., Zarzycki P. - Matematyka 6.  ze ślimakiem + ćwiczenia 3 części
 GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE
 
340/3/2014
 
 
 
 
 
Szkoła podstawowa
przyroda kl.  IV
Marko-Worłowska M., Szlajfer F., Stawarz J. - ,,Tajemnice przyrody,, Podręcznik dla klasy 4.  Ćwiczenia                        ,, Tajemnice przyrody,,
NOWA ERA
399/1/2011/2014
Szkoła podstawowa
przyroda kl.  V
Ślósarczyk J., Kozik R., Szlajfer F. – Tajemnice przyrody klasa V  + ćwiczenia  / nowa podstawa programowa
 
NOWA ERA
399/2/2013
Szkoła podstawowa
przyroda kl.  VI
Joanna Staware ,       Feliks Szlajfer,              Hanna Kowalczyk,
,, Tajemnice przyrody ,, nowa podstawa programowa
Ćwiczenia cz.I i II
NOWA ERA
 
 
 399/3/2014
Szkoła
podstawowa
 
 
 
 
 
Szkoła
podstawowa
 
Zajęcia komputerowe kl. IV
 
 
 
 
Zajęcia komputerowe klasa  V
Jochemczyk W. i in. - ,,Lekcje z komputerem,, Podręcznik do zajęć komputerowych dla ucznia szkoły podstawowej.
W.Jochemczyk A. Szymulska M. Wyczółkowska Podręcznik ,, Lekcje z komputerem ,,
WSiP S. A.
 
 
 
 
 
WSiP S. A.
 
 
453/1/2012
 
 
 
 
 
453/2/2013
Szkoła
podstawowa
 
Zajęcia   komputerowe  klasa  VI
W.Jochemczyk A. Szymulska M. Wyczółkowska Podręcznik ,, Lekcje z komputerem ,,
WSiP S. A.
 
453/3/2014
Szkoła podstawowa
Plastyka dla klas  4 - 6
,, Do dziełą ,,        J.Lukas, K. Onak
NOWA ERA
326/2011
Szkoła podstawowa
Zajęcia techniczne
Dla klas 4- 6
,, Jak to działa,?, - podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych.                   Lech Łabecki, Marta Łabecka
 
 
NOWA ERA
 
 
295/2010
Szkoła podstawowa
Muzyka klasa IV
,, Lekcje muzyki ,, M.Gronek,G.Kilbach
NOWA ERA
589/1/2012
 
Szkoła podstawowa
Muzyka – klasa V
E.Wachowiak                       ,, Słuchanie muzyki ,, pod ręcznik dla kl. V
Wydawnictwo GAWA
328/2/2011
 
Szkoła podstawowa
Muzyka kl.VI
E.Wachowiak                       ,, Słuchanie muzyki ,, pod ręcznik dla kl. V
Wydawnictwo GAWA
328/3/2012
                                                      
 
 
Oddział przedszkolny
 
Wychowanie przedszkolne
Szkoła za pasem
Marta jelonek
Katarzyna  Wójcik - Bożętka
 
Wydawnictwo Edukacyjne
 
 
Punkt przedszkolny
 
Wychowanie przedszkolne
Anna Łada i Bożena Grodzicka ,, Przygoda z uśmiechem ,, Karta pracy 1- 2Wyprawka cz.1-2
 
WSiP
 
Punkt przedszkolny
religia
,, Świat dziecka Bożego  ’’ podręcznik do nauki religii dzieci czteroletnich  D.Kurpiński , J.Snopek
Wydawnictwo Jedność
AZ-01-04/3-0
Oddział przedszkolny
religia
,, Kocham dobrego Boga ,,  podręcznik do nauki religii dla dzieci sześcioletnich ,, O ,,  - Elżbieta Osewska, ks. Józef Stala
Wydawnictwo Jedność
AZ – 03-04/ 3-1
Szkoła podstawowa
Kl. I
,, zyjemy w Bożym świecie ,,
Ks. Mielnicki
Wydawnictwo Jedność
 
Szkoła podstawowa
Kl. II
,, Jezus  nas kocha’’Elżbieta Osewska , ks. Józef Stala
Wydawnictwo Biblos
AZ-12-01/1-9
Szkoła podstawowa
KL.III
,, Jezus przychodzi do nas we Mszy św. ,, Elżbieta Osewska , ks. Józef Stala
Wydawnictwo Biblos
AZ- 13-01/1-9
Szkoła podstawowa
Kl. IV
,,Bóg mnie woła Elżbieta Osewska , ks. Józef Stala
Wydawnictwo Biblos
AZ -21-01/1-9
Szkoła podstawowa
Kl. V
,, Bóg mnie kocha ,,Elżbieta Osewska , ks. Józef Stala
Wydawnictwo Biblis
AZ -22-01/1-9
Szkoła podstawowa
Kl. VI
 ,,Bóg mnie przemienia ,,  Elżbieta Osewska , ks. Józef Stala
Wydawnictwo Biblos
AZ-23-01/1-9
 
 
 
 
 
Wykaz podręcznik jest zamieszczony na stronie internetowej szkoły
 
 
 
 
 
                                                                                             
                
Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska       webmaster : Marian Dobosz