2019-06-17     Laury, Leszka, Marcjana     "Jako przeciwwagą dla tak wielu trudów życia niebo dało człowiekowi trzy rzeczy: nadzieję, sen, i śmiech". Immanuel Kant     zobacz

I pomoc w klasie I


Zasady udzielania pierwszej pomocy- klasa I oraz II uczy się, jak ratować życie

W marcu klasa I oraz klasa II uczyła się udzielania I pomocy. Najpierw odbył się słowny instruktaż, następnie dzieci obejrzały filmiki ilustrujące kolejność zachowań podczas ratowania życia. Później same (pod bacznym okiem nauczyciela) zmierzyły się z trudnym zadaniem. Dzieci nauczyły się też definicji pierwszej pomocy- która obejmuje zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Czynności te podejmuje osoba znajdująca się na miejscu zdarzenia. Dzieci wiedzą, że ich głównym zadaniem podczas pojawienia się niebezpieczeństwa jest wykonanie telefonu na pogotowie, policję bądź straż pożarną, w zależności od sytuacji. Pierwszo i drugoklasiści wiedzą, jakie są etapy postępowania w razie nagłego, niebezpiecznego zdarzenia. Brzmią one następująco:
1. Sprawdź, czy miejsce jest bezpieczne i zadbaj o własne bezpieczeństwo.
2. Oceń stan poszkodowanego.
3. Jeżeli stan poszkodowanego jest poważny, powiadom o zdarzeniu służby ratownicze.
4. Wezwij pogotowie ratunkowe – zadzwoń pod numer telefonu 999. Numer wspólny dla wszystkich służb ratowniczych to 112. Połączenie bezpłatne jest możliwe nawet bez aktywnej karty SIM.
5. Udziel I pomocy.
6. Przekaż poszkodowanego w „dobre ręce” – ręce służb medycznych- po przyjeździe karetki pogotowia.

Zaangażowanie uczniów podczas „mini kursu udzielania I pomocy” przedstawiają poniższe zdjęcia.

Małgorzata Rams

 

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska       webmaster : Marian Dobosz