2019-05-26     Eweliny, Jana, Pawła         zobacz

Zebranie z rodzicami


,,Bądźmy poszukiwaczami autorytetu”
W dniu 10.01.2019 r. w czasie spotkania pedagog szkolny Lidia Łomnicka poprowadziła mini wykład i dyskusję kierowaną dla rodziców naszej szkoły.
Rodzice poznali i potrafią scharakteryzować trzy podstawowe style wychowawcze: permisywny (obojętny, liberalny, unikający) ,autorytarny (nadmiernie )kontrolujący, autokratyczny),autorytatywny (demokratyczny, zwany tu podstawą autorytetu.
Mają też widzę na temat konsekwencji stosowania tych postaw w życiu dziecka, szczególnie w sferze emocjonalnej i interpersonalnej.

M.D. 

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska       webmaster : Marian Dobosz